Degreaser WB

 

Produktet brukes til generell rengjøring og avfetting av eksisterende lakker , og kan også brukes til rengjøring av fyller. Den fjerner all vannoppløselig forurensing, som dyre- og insektavføring, nedfall fra trær, salt mm.