Extra Speed

 

​​Dynacoat Extra Speed er en accelerator, utviklet for og forkorte tørketid og gjennomherding for Dynacoat's Clear 9000, kan brukes til spot og del reparasjoner.