Holdbarhetstid

 

​Akzo Nobel Car Refinishes garanterer, hvis lagret etter våre anbefalinger for kvaliteten på produktet i perioden angitt for dette. Denne perioden kalles levetid. Når produktet har blitt lagret lenger enn sin levetid, selv om produktet tilsynelatende fremdeles fungerer godt, har det ikke lenger noen garanti fra ANCR. En enkel kvalitetssjekk kan fastslå produktets forventede funksjonsgrad.